PRIVACY BELEID

Alies Dorgelo vindt privacy belangrijk en doet daarom het volgende om jouw privacy te waarborgen;

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.aliesdorgelo.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.aliesdorgelo.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Alies Dorgelo gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Alies Dorgelo willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Activecampaign kun je vinden in hun privacy policy.

Woocommerce

Om het voor jou als klant zo gemakkelijk mogelijk te maken om een dienst af te nemen, maakt Alies Dorgelo gebruik van Woocommerce. Op deze manier kun jij gemakkelijk een bestelling plaatsen en veilig betalen. Over het gebruik van cookies kun je de privacy policy van Woocommerce raadplegen.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

3. Social Media Kanalen

Alies Dorgelo maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: LinkedIn en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Alies Dorgelo gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

4. Privacy algemeen

Alies Dorgelo verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

5. Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.

Als klant krijg jij je eigen map waarin wij de gegevens van jou bewaren. Hierin zullen ook opgestelde documenten en aantekeningen aan toegevoegd worden.

Bestellen

Via de website kunt je bij ons een dienst bestellen. Hiervoor worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, adres(sen), e-mailaders en betaalgegevens. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kan de privacy policy van Woocommerce uitsluitsel bieden.

Betalen

Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van een online betaalservices. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrower, je apparaattype en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zien wij niet.

Nieuwsbrief

Je krijgt van Alies Dorgelo alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Active Campaign gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.

Weggever

Op onze website kun je een weggever downloaden. Daarvoor vragen we jouw e-mailadres zodat we de weggever kunnen toesturen. Wanneer jij je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat ook, maar dan geef je ons hier expliciet toestemming voor via het aanvraag formulier.

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

Opgestelde documenten toesturen

Wanneer Alies Dorgelo een verslag schrijft van een gesprek, willen wij dit graag kunnen toezenden. Dit doen wij via de e-mail en daarvoor gebruiken wij het door jou opgegeven e-mailadres.

Aantekening tijdens coaching of begeleiding

Tijdens de coaching of begeleiding kunnen er aantekeningen gemaakt worden van het gesprek. Deze aantekeningen zijn nodig om een verslag te kunnen schrijven en de besproken punten naar jou te kunnen mailen.

6. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Aliesdorgelo.nl een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor Alies Dorgelo zijn:

–  De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens, aantekeningen en inloggegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.

–  De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.

–  Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken.

–  Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacyschade van jou.

Zonder naam, adres(sen), e-mailaders, aantekeningen en betaalgegevens kan Aliesdorgelo.nl haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Alies Dorgelo geen dienst kan leveren. Wil je wel een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

7. Delen met anderen

Alies Dorgelo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Alies Dorgelo een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Alies Dorgelo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Hoe lang we gegevens bewaren

Alies Dorgelo bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

–  De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.

–  Alle overige gegegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het account, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.

–  Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

9. Jouw rechten

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Alies Dorgelo heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via mail@aliesdorgelo.nl.

10. Beveiliging van gegevens

Alies Dorgelo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@aliesdorgelo.nl.

11. Klacht
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Anti-spam beleid

Alies Dorgelo verstuurt gratis tips, trucs en technieken via e-mail nadat een inschrijver zich “double opt-in” heeft bevestigd. Daarnaast kan Alies Dorgelo eigen producten aanbieden via e-mail en via de site www.aliesdorgelo.nl

Alies Dorgelo heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo proberen wij te allen tijde Spam te voorkomen.

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven)

Alies Dorgelo zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

Elke inschrijver dient zich “double opt-in” te bevestigen

Wanneer iemand zich inschrijft voor onze nieuwsbrief dient deze zich nog te activeren door het klikken op een activeringslink die automatisch wordt verstuurd na aanmelding. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand ongewenst op de mailinglijst komt te staan.